Taalgebruik en Leren

Onderwijs zonder taal is ondenkbaar. Taal is een middel waarmee kinderen zich op verschillende manieren kunnen uiten. Het is een middel waarmee we in geschreven en gesproken vorm communiceren en het is een middel om te leren. Door met elkaar of met de leerkracht te praten, schrijven en lezen over een onderwerp, leren kinderen over dat onderwerp. Dat is een fascinerend proces. Het Lectoraat Taalgebruik & Leren van NHL Hogeschool houdt zicht bezig met dit proces. Meer informatie over de ideeën en werkzaamheden van het Lectoraat is te vinden via deze link.

Hieronder kun je artikelen en ontwikkelde materialen rondom taalgebruik en leren downloaden.

Via deze link kom je bij de interessant brochure 'Beter leren door onderzoek'.

Bij 'achtergrondartikelen' vind je achtergrondinformatie rondom taalgebruik en leren. Onder 'in de praktijk' vind je materiaal dat ontwikkeld is door het Lectoraat Taalgebruik & Leren. Bij 'Onderzoek Lectoraat' vind je verslaglegging van het onderzoek dat het Lectoraat Taalgebruik & Leren doet.

Documenten en bijlagen downloaden?

Bepaalde bijlagen en documenten zijn alleen voor geregistreerde gebruikers binnen de website.
U kunt zich via deze link zelf registreren. U krijgt een mail om de registratie te bevestigen. De beheerder van de website zal echter eerst de registratie moeten beoordelen en activeren. Als dat gedaan is krijgt u mail van de beheerder en kunt u inloggen.