Taalbeleid

Hier worden relevante documenten geplaatst die de taalcoördinator in staat stelt taalbeleid te formuleren. Bij 'Formuleren taalbeleid' vind je hulpmiddelen voor het formuleren van het taalbeleid in de praktijk. Bij 'achtergrondartikelen' staan artikelen rondom taalbeleid.

De aanpak bij het taalbeleid is als volgt:

Stap 1 - Formuleer taalbeleid (voor 4 jaar) aan de hand van het format dat in de opleiding wordt gehanteerd (format taalbeleidsplan).

Stap 2 - Twee belangrijke onderdelen van het taalbeleidsplan zijn de visie op taal(beleid) en het inventariseren van de huidige situatie. Om te werken aan de visie op taal kun je het document 'vragenlijst visie op taalonderwijs' gebruiken. Een andere werkvorm is te vinden in 'werkvorm taalbeleid'. Voor het inventarieseren van de huidige situatie kan het het invulformulier 'trendanalyse' worden gebruikt. Daarnaast is onder elk taaldomein afzonderlijk een checklist te vinden.

Stap 3: Concretiseer de plannen voor ieder schooljaar in een taaljaarplan. Download daarvoor het document 'taaljaarplan'.

Stap 4: Zorg gedurende het schooljaar voor een goede monitoring: zie logboekfunctie in het format 'taaljaarplan' en de mogelijkheden binnen de 'trendanalyse (LOVS)'.

Stap 5: Evalueer ieder jaar het taaljaarplan. Gebruik daar het format 'taaljaarplan' en (eventueel) de 'trendanalyse'.

De documenten kunnen alleen door leden van het netwerk worden gedownload.

Om een document gemakkelijk te kunnen vinden kun je ook de 'zoekfunctie' gebruiken.

Documenten en bijlagen downloaden?

Bepaalde bijlagen en documenten zijn alleen voor geregistreerde gebruikers binnen de website.
U kunt zich via deze link zelf registreren. U krijgt een mail om de registratie te bevestigen. De beheerder van de website zal echter eerst de registratie moeten beoordelen en activeren. Als dat gedaan is krijgt u mail van de beheerder en kunt u inloggen.