Hier is informatie te vinden over de opleidingsnetwerken en over de opleiding tot taalcoördinator aan de NHL Hogeschool.

Opleidingsnetwerken

In 2013 zijn we gestart met een nieuw initiatief, namelijk de opleidingsnetwerken. Deze opleidingsnetwerken bestaan in principe uit taalcoördinatoren in opleiding die allemaal werken voor hetzelfde bestuur. Het grote voordeel van deze variant is dat we de doelen bereiken van de ‘gewone’ P-HBO opleiding, maar dat we tegelijkertijd kunnen aansluiten bij vraagstukken die spelen op de scholen en bij de prioriteiten die bovenschools zijn geformuleerd. Opleidingsnetwerken gaan na de afronding van de opleiding automatisch over in reguliere netwerken, zodat de nieuwe ontwikkelingen ook duurzame ontwikkelingen kunnen worden.

Bent u (bovenschools) directeur en geïnteresseerd in deze variant? Maak dan een afspraak.

Klik hier voor de brochure.

Klik hier voor maatwerkmogelijkheden.

Opleiding

NHL Hogeschool (ECNO) biedt de P-HBO opleiding 'Taalcoördinator in het basisonderwijs' aan sinds de ontwikkeling ervan in 2001. In het noorden zijn al zo'n 400 taalcoördinatoren opgeleid. Ook dit schooljaar wordt de opleiding weer aangeboden.

Deelnemers aan de opleiding krijgen de beschikking over een digitaal portfolio, maar daarvoor moet je eerst wel ingelogd zijn.

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten, maar natuurlijk ook voor IB-ers en directeuren met een bovengemiddelde affiniteit voor taal, taalonderwijs en taalbeleid. De opleiding is speciaal afgestemd op de meertalige situatie in Fryslân.

Door de P-HBO opleiding te volgen leren taalcoördinatoren in opleiding een taalbeleidsplan te schrijven voor de eigen school. In dat proces zijn een drietal aspecten van groot belang, namelijk:

  • Beleid: de taalcoördinator is bezig met de ontwikkeling van taalbeleid op de eigen school. Dat vergt een overstijgende kijk op zaken als opbrengsten, keuze van methodes, professionalisering van het team en externe contacten (Inspectie, bibliotheek. etc.). 
  • Inhoud: de taalcoördinator houdt zich bezig met alle taaldomeinen en vooral ook met de samenhang tussen die domeinen.
  • Betrokkenheid: de taalcoördinator moet taalbeleid ontwikkelen dat kan rekenen op de persoonlijke betrokkenheid van de leerkrachten die het ‘moeten’ uitvoeren. Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in de betrokkenheid van leerkrachten.

Documenten en bijlagen downloaden?

Bepaalde bijlagen en documenten zijn alleen voor geregistreerde gebruikers binnen de website.
U kunt zich via deze link zelf registreren. U krijgt een mail om de registratie te bevestigen. De beheerder van de website zal echter eerst de registratie moeten beoordelen en activeren. Als dat gedaan is krijgt u mail van de beheerder en kunt u inloggen.